BẢNG GIÁ XE

Ford Transit MID – 798.000.000 VNĐ – Xem chi tiết

Ford Transit SVP – 805,000,000 VNĐ – Xem chi tiết

Ford Transit Luxury – 845,000,000 VNĐ – Xem chi tiết


Ford Everest 2.0 Single Turbo – 1,181,000,000 VNĐ – Xem chi tiết

Ford Everest 2.0 Bi- Turbo – 1,399,000,000 VNĐ – Xem chi tiết

Ford Ranger 2.0 XLT Limited- 799,000,000 VNĐXem chi tiết

Ford Ranger XLS AT 2.2L –  650,000,000 VNĐ – Xem chi tiết

Ford Ranger 2.0 Bi-Turbo – 925,000,000 VNĐ – Xem chi tiết

Ford Explorer 2021 – 2,268,000,000 VNĐ – Xem chi tiết