MỸ ĐÌNH FORD
Điện thoại: 0901.097.555
Địa chỉ: 
Email: